Hoạt động HĐND TP. Phan Rang - Tháp Chàm
Hoạt động HĐND TP. Phan Rang - Tháp Chàm
Về chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Công an xã Thành Hải 
16/09/2021