Hoạt động HĐND TP. Phan Rang - Tháp Chàm
Hoạt động HĐND TP. Phan Rang - Tháp Chàm
Về chủ trương đầu tư Dự án Hoàn chỉnh hạ tầng khu dân cư Phước Mỹ 1 
16/09/2021