Hoạt động HĐND TP. Phan Rang - Tháp Chàm
Hoạt động HĐND TP. Phan Rang - Tháp Chàm
Về bố trí kinh phí cải tạo, nâng cấp, thi công các hạng mục công trình huấn luyện Núi Tháp thuộc Ban Chỉ huy quân sự thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 
16/09/2021 
 
 
Tin đã đưa
(12/11)
(11/11)
(02/11)
(02/11)
(30/10)
(29/10)
(17/09)
(16/09)
(16/09)
(16/09)