Hoạt động HĐND TP. Phan Rang - Tháp Chàm
Hoạt động HĐND TP. Phan Rang - Tháp Chàm
Về bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021 từ nguồn thu sử dụng đất thành phố các năm trước chuyển sang năm 2021 
16/09/2021 
 
 
Tin đã đưa
(12/11)
(11/11)
(02/11)
(02/11)
(30/10)
(29/10)
(17/09)
(16/09)
(16/09)
(16/09)