Xã hội
Xã hội
UBND thành phố triển khai kế hoạch điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2016-2020 
19/10/2020 
UBND thành phố triển khai kế hoạch điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2016-2020

Chiều 16/10 vừa qua, UBND thành phố tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch 228 của UBND thành phố về thực hiện kế hoạch điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Trần Ngọc Quang, phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Theo đó, đồng chí Trần Ngọc Quang, phó chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, việc xác định đúng đối tượng theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2016 - 2020 theo phương thức tiếp cận đa chiều sẽ là cơ sở quan trọng để thành phố có giải pháp, chính sách giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội phù hợp, góp phần đảm bảo tăng trưởng kinh tế, cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng chí đề nghị các xã phường cần tập trung quán triệt sâu kỹ đến cán bộ làm công tác điều tra rà soát, đảm bảo việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải đảm bảo đúng quy trình, phương pháp, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ và có sự tham gia của người dân, tạo sự đồng thuận nhằm xác định đúng đối tượng, phản ánh đúng thực trạng đời sống nhân dân địa phương.

Trong quá trình điều tra có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở địa phương, cơ sở nhằm đảm bảo tiến độ và thời gian kết thúc cuộc rà soát, điều tra theo kế hoạch của UBND tỉnh.

Đức Cường