Chính trị
Chính trị
UBND thành phố thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 
11/08/2021 
 

Ngày 10/8, UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 1579/QĐ - UBND ngày 10/8/2021 về việc thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Theo đó, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm có 16 thành viên do đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố làm chỉ huy trưởng. Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố sẽ tập trung tham mưu cho UBND thành phố trong vai trò chỉ đạo, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố quyết định (hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định) các kế hoạch, biện pháp, giải pháp, phương án phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Đồng thời, dự báo tình huống, khả năng có thể xảy ra các cấp độ dịch; Kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố, chịu trách nhiệm và chủ động xem xét, xử lý; báo cáo UBND thành phố, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố để chỉ đạo, giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền; Là đầu mối tiếp nhận thông tin, tổng hợp, phối hợp và giúp Ủy  ban nhân dân  thành  phố  điều  phối  hoạt  động  của  các  Tổ  chuyên  trách  phòng  chống  dịch Covid-19  trên  địa  bàn  thành  phố .

Các thành viên Trung tâm chỉ huy làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; thành lập đường dây nóng và tổ giúp việc để tiếp nhận thông tin, xử lý các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách.

Xem chi tiết tại đây

Đức Cường 
Tin đã đưa
(14/10)
(07/10)
(05/10)
(04/10)
(29/09)
(28/09)
(27/09)
(25/09)
(24/09)
(22/09)