Chính trị
Chính trị
UBND Thành phố PRTC họp thường kỳ triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2020 
29/07/2020 
UBND Thành phố PRTC họp thường kỳ triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2020

Chiều 29/7, UBND thành phố PRTC tổ chức họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 7 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Châu Thị Thanh Hà - Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ. Đồng chí Bùi Văn phú, phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Tháng 8/2020, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố có bước tăng trưởng ổn định, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 22 tỷ đồng; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.603 tỷ đồng, tăng 13,5% so cùng kỳ; giá trị sản xuất ngàng công nghiệp xây dựng tăng 1,5%, đạt 394 tỷ đồng; Nông nghiệp thủy sản duy trì tương đối ổn định với tổng diện tích gieo trồng trên 1.310 ha, đạt trên 91% kế hoạch; sản lượng khai thác thủy sản được duy trì với 950 tấn các loại...Các hoạt động quản lí trật tự đô thị, môi trường được chú trọng, đã cấp phép  xây dựng  cho 115  trường hợp, kiểm tra lập biên bản 32 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng. Công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi được duy trì; chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân được nâng lên; Công tác giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động có nhiều chuyển biến, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Châu Thị thanh Hà – Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ đề nghị UBND thành phố tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của Thành ủy trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là thực hiện song song hai nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả; tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố; chú trọng công tác cải cách hành chính trong thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, hướng đến chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứu XIII nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn phú, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND thành phố đề nghị trong thời gian tới các ban ngành chuyên cần tăng cường công tác phối hợp, tham mưu trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; tiếp tục tăng cường công tác thu ngân sách, tập trung huy động nguồn lực; tăng cường công tác quản lí đất đai, quản lí trật tự đô thị; đẩy manh tiến độ giải ngân các dự án trên địa bàn. Ngoài ra, đồng chí cùng đề nghị các phòng ban chuyên môn phối hợp các địa phương tiếp tục tuyên truyền phòng chống dịch bệnh covid-19; tăng cường kiểm soát tình hình khách du lịch lưu trú trên địa bàn, tuyên truyền vận động nhân dân khai báo y tế và chủ động các biện pháp phòng chống dịch; tăng cường công tác bảo đảm tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện thực hiện nhiệm vụ phát triẻn kinh tế xã hội trên địa bàn  thành phố.

Đức Cường