Đời sống
Đời sống
Triển khai kế hoạch cung ứng hàng hóa cho nhân dân trong tình hình dịch bệnh Covid-19 
06/09/2021 
 

UBND thành phố PRTC vừa triển khai kế hoạch cung ứng hàng hóa cho nhân dân trong tình hình dịch bệnh covivd-19, trọng điểm là các khu vực cách ly, phong tỏa trên địa bàn thành phố PRTC.

Theo đó, Phòng Kinh tế thành phố  phối hợp với UBND các phường, xã lựa chọn, triển khai phương án cung ứng hàng hóa cho vùng, khu vực cách lý, phong tỏa đảm bảo phù hợp; hỗ trợ các doanh nghiệp phân phối, các đơn vị bán lẻ trên địa bàn thành phố thực hiện khai thác tốt nguồn hàng, duy trì lượng hàng dự trữ đáp ứng nhu cầu thị trường, cung ứng hàng hóa với giá cả bình ổn phục vụ người dân trên địa bàn thành phố nói chung và khu vực bị các ly y tế nói riêng; UBND các phường xã chủ động nắm bắt thông tin, nắm rõ danh sách các đơn vị có khả năng cung ứng tại địa phương, theo dõi, giám sát chặt chễ tình hình, diễn biến của dịch bệnh và thị trường hàng hóa trên địa bàn để kịp thời báo cáo, phối hợp với phòng kinh tế và các ngành có liên quan đề xuất các biện pháp ứng phó vói các trường hợp khẩn cấp tại địa phương; tuyên truyền, yêu cầu các cửa hàng, cửa tiệm, cơ sở bán lẻ, chợ trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; không lợi dụng tình hình dịch bệnh tăng giá hàng hóa; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; các đơn vị cung ứng, phân phối hàng hóa thiết yếu trên địa bàn cần khai thác tốt nguồn hàng, đẩy mạnh tăng lượng hàng dự trữ đáp ứng nhu cầu thị trường, cung ứng hàng hóa với giá bình ổn phục vụ người dnâ trên địa bàn; tăng cường ứng dụng thương mại điện tử, sử dụng các phương thức bán hàng trực tuyến, bán hàng qua điện thoại... nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mua hàng trong điều kiện thực hiện giãn cách...

            Việc triển khai kế hoạch cung ứng hàng hóa cho nhân dân trong tình hình dịch bệnh Covid-19, nhằm chủ động đảm bảo cân đối cung – cầu hàng hóa, đảm bảo nguồn hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu cung ứng cho người dân liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn, đứt gãy chuỗi cung ứng trong tình hình dịch bệnh Covid-19, trọng điểm là các khu vực cách ly, phong tỏa trên địa bàn thành phố PRTC. Xác lập phương án, hình thức cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân tại các khu, vùng bị phong tỏa, cách ly y tế đảm bảo phù hợp.

Xuân Thoa