Video

Playlist
Bản tin cuối tuần ( Từ ngày 18/02 - 22/02/2019) 
Lễ giao nhận quân năm 2019 của thành phố PRTC 
Mai Nguyễn Đăng Tuấn – Đảng viên trẻ tình nguyện lên đường nhập ngũ