Xóa bỏ quảng cáo, rao vặt trái phép, giữ gìn mỹ quan đô thị trên địa bàn thành...

         Thời gian qua, các ban ngành, đoàn thể thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và các cấp chính quyền địa phương đã phối hợp tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp dán nhãn quảng cáo, rao vặt trên địa bàn;...

 Video

Playlist
Bản tin cuối tuần ( Từ ngày 11/12 - 15/12/2017) 
Giữ gìn và phát huy nghề đan lát mây tre
Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018