Chỉ số giá tiêu dùng tăng nhẹ trong tháng 7

Trong tháng 7 vừa qua, các hoạt động kích cầu thương mại đã được các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố PRTC thực hiện thông qua các chương trình giảm giá, bình...

 Video

Playlist
Bản tin cuối tuần ( Từ ngày 7/8 - 11/8/2017)
Bản tin cuối tuần ( Từ ngày 31/7 - 4/8/2017)
Thành phố PRTC tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017