Video

Playlist
Công tác giảm nghèo năm 2019 
Lãnh đạo TP. PRTC thăm chúc Tết Nguyên đán 2020 
Bản tin cuối tuần 03.01.2020