Video

Playlist
Bản tin cuối tuần ( Từ ngày 15/04 - 19/04/2019) 
Bản tin cuối tuần ( Từ ngày 8/04 - 12/04/2019)
Thành phố PRTC tổ chức thành công giải Việt dã truyền thống năm 2019