Video

Playlist
Thành phố PRTC tổ chức điểm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020 tại phường Phủ Hà 
Tổ đại biểu HĐND tỉnh và thành phố tiếp xúc cử tri tại phường Kinh Dinh  
Đồng chí Trần Minh Nam – UVTV Tỉnh Uỷ, Bí thư Thành ủy, chủ tịch HĐND thành phố tiếp xúc cử tri phường Bảo An