Video

Playlist
Trung tâm bỗi dưỡng chính trị thành phố khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 1 năm 2021 
Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố PR-TC tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần 3 
Phường Mỹ Bình công bố danh hiệu phường văn minh đô thị 2 năm 2019 – 2020