Video

Playlist
Hội liên hiệp phụ nữ thành phố tổ chức lễ bàn giao nhà mái ấm tình thương
Đối thoại chính sách giảm nghèo với người dân tại phường Đài Sơn
UBND thành phố triển khai kế hoạch điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2016-2020