UBMTTQVN Thành phố phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQVN các...

Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố vừa tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Ðại...

 Video

Playlist
Bản tin cuối tuần ( Từ ngày 12/11 - 17/11/2018) 
Cô Sử Thị Trúc – Tổng phụ trách đội năng động 
Bản tin cuối tuần ( Từ ngày 5/11 - 9/11/2018)