Kinh tế
Kinh tế
Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên địa bàn thành phố tăng gần 10% 
29/09/2020 
 

9 tháng qua, nhờ làm tốt các giải pháp cân bằng lưu thông hàng hóa và kiểm soát tốt thị trường nên có thể nói, giá cả hàng hóa tiêu dùng trên địa bàn thành phố, nhất là các mặt hàng thiết yếu vẫn giữ ở mức ổn định, không tăng đột biến. Qua thống kê của phòng kinh tế thành phố, chỉ số giá tiêu dùng(CPI) trong tháng 9 tăng 0,88% so với tháng trước, tăng 4,34% so với cùng kỳ năm 2019.

Nhìn chung, tăng trưởng của các thành phần kinh tế trong 9 tháng qua đạt thấp so với cùng kỳ do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 và Nghị định số 100 của Chính phủ. Song với sự nổ lực của các ngành, hoạt động Thương mại – dịch vụ trên địa bàn thành phố trong 9 tháng qua phát triển tương đối ổn định. Tình hình lưu thông hàng hóa được cân bằng, không xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá bất hợp lý. Công tác quản lý thị trường, kiểm tra, kiểm soát, phòng chống buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành động gian lận thương mại được các ngành chức năng của thành phố đẩy mạnh, kết hợp với chương trình bình ổn giá, đưa hàng việt về nông thôn gắn với tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã có tác động tích cực đến tâm lý tiêu dùng của người dân, góp phần đạt tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn thành phố trong 9 tháng đạt trên 13.300 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khu vực kinh tế cá thể luôn dẫn đầu với nguồn thu hơn 6.500 tỷ đồng, chiếm 48,75% cơ cấu ngành. Riêng lĩnh vực du lịch chịu ảnh hưởng dịch coivid-19 nên nguồn thu giảm mạnh, chỉ đạt 498,3 tỷ đồng trong 9 tháng./.

Thanh Tâm