Thông báo Đấu giá - Đấu thầu
Thông báo Đấu giá - Đấu thầu
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở thửa đất số 246, phường Kinh Dinh, thành phố PRTC 
22/01/2018 
 
 
Tin đã đưa
(26/02)
(22/01)
(22/01)
(22/01)
(11/01)
(22/09)
(14/08)
(11/08)
(11/08)
(02/08)