Thông báo Đấu giá - Đấu thầu
Thông báo Đấu giá - Đấu thầu
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất đối với các lô đất thuộc dự án đường xung quanh Nhà Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận, phường Tấn Tài, thành phố PRTC 
22/01/2018 
 
 
Tin đã đưa
(13/01)
(13/01)
(13/01)
(26/02)
(22/01)
(22/01)
(22/01)
(11/01)
(22/09)
(14/08)