Thông báo Việc làm - Tuyển lao động
Thông báo Việc làm - Tuyển lao động
Thông báo tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2018 
03/11/2017 
 

Thực hiện Kế hoạch số 1154/KH-CAT-PX13 ngày 23/10/2017 của Công an tỉnh Ninh Thuận về tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2018. Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thông báo tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2018 như sau:

1- Đối tượng tuyển chọn:

Nam công dân có độ tuổi từ đủ 18 đến hết 25 tuổi đã đăng ký nghĩa vụ quân sự tại địa phương theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, trong đó ưu tiên tuyên chọn công dân từ đủ 18 đên hêt 22 tuôi. Những trường hợp công dân đã được đào tạo trình độ cao đăng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự thì tuyên chọn đên hêt 27 tuôi.

2- Tiêu chuẩn tuyển chọn:

Thực hiện theo Nghị định sô 129/2015/NĐ-CP ngày 15/12/2015 của Chính phủ và Thông tư sô 38/2016/TT-BCA ngày 28/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiêt và biện pháp thi hành một sô điêu của Nghị định Sô 129/2015/NĐ-CP ngày 15/12/2015 của Chính phủ vê thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND và Thông tư liên tịch sô 09/2009/TTLT-BCA-BYT ngày 03/11/2009 giữa Bộ Công an và Bộ Y tê về hướng dân khám sức khỏe tuyên chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND khi có đủ các tiêu chuân sau đây:

- Về chính trị: Có lý lịch rõ ràng. Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà ημόc: Không có tiên án, tiên sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chệ, không trong thời gian bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trân hoặc đưa vào các cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục băt buộc. Bảo đảm tiêu chuân chính trị của cán bộ, chiên sỹ CAND theo quy định của Bộ trưởng Î3ộ Công an. Bản thân là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc là Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hô Chí Minh.

- Về phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất đạo đức, tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm.

- Về trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc Trung học bô túc. Vùng đông bàọ dân tộc thiêu sô và vùng có điêu kiện kinh tê khó khăn được tuyên công dân tôt nghiệp Trung học cơ sở trở lên. Ưu tiên tuyên chọn công dân đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên, có chuyên môn cần thiết cho công ’ tác, chiên đâu của CAND.

- Về sức khỏe: Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng, mắt tinh, tai thính, đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ, không măc bệnh kinh niên, mãn tính, không xăm trô, không sử dụng ma túy và các chât gây nghiện. Đáp ứng các tiêu chuân sức khỏe đê thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND theo quy định của Bộ Công an.

- Về thể lực: Chiều cao từ 1“62, cân nặng: từ 47kg trở lên.

3-.Hồ sơ tuyển chọn:

Công dân tham gia tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND có hộ khâu thường trú tại thành phô Phan Rang - Tháp Chàm, thì nộp cho Đội Chính trị - Hậu Cân, Công an thành phô Phan Rang - Tháp Chàm các loại giây tờ sau:

- Bản lý lịch theo mẫu quy định của Bộ Công an có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã nơi cứ trú hoặc của cơ quan, tô chức nơi người đó đang công tác, học tập.

- Bản sao: Giấy khai sinh, các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn do cơ quan nhà nước có thâm quyên câp (bản sao từ sô gôc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuât trình kèm theo bản chính đê đôi chiêu).

- Giấy chứng nhận Đoàn viên, Đảng viên (nếu là Đoàn viên, Đảng viên). - Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự.

4. Thời gian phục vụ:

Thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND là 03 năm. Thời gian thực hiện nghĩa vụ được tính từ ngày giao nhận công dân đên khi câp có thâm quyên quyêt định Xuât ngũ.

5. Thời gian đăng ký: từ ngày 01/11/2017-30/11/2017.

6. Địa điểm đăng ký: Đội Chính trị-Hậu cần, Công an TP Phan RangTháp Chàm (sô 07 đường Tô Hiệu, Phường Kinh Dinh, TP Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận).