Quy hoạch
Quy hoạch
Thông báo số 330/TB-UBND của UBND thành phố PR-TC niêm yết công khai về việc lấy ý kiến về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 Tp. Phan Rang – Tháp Chàm 
28/04/2017