Thông báo Đấu giá - Đấu thầu
Thông báo Đấu giá - Đấu thầu
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại chợ Đài Sơn (cũ) phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 
11/08/2017 
 
 
Tin đã đưa
(13/01)
(13/01)
(13/01)
(26/02)
(22/01)
(22/01)
(22/01)
(22/01)
(11/01)
(22/09)