Thông báo Đấu giá - Đấu thầu
Thông báo Đấu giá - Đấu thầu
Thông báo đấu giá 06 lô đất thuộc dự án đường xung quanh Nhà Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận, phường Tấn Tài, Tp. PRTC (cho thuê quyền sử dụng đất 50 năm để thực hiện dự án đầu tư, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê) 
26/02/2018 
 
 
Tin đã đưa
(21/05)
(22/04)
(13/01)
(13/01)
(13/01)
(22/01)
(22/01)
(22/01)
(22/01)
(11/01)