Thông báo Đấu giá - Đấu thầu
Thông báo Đấu giá - Đấu thầu
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê bãi giữ xe chợ tạm Mỹ Đông năm 2018 
11/01/2018 
 
 
Tin đã đưa
(21/05)
(22/04)
(13/01)
(13/01)
(13/01)
(26/02)
(22/01)
(22/01)
(22/01)
(22/01)