Chính trị
Chính trị
Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố 
22/08/2019 
 

Chiều 21-8, Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố. Đồng chí Châu Thị Thanh Hà, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban bí thư Trung ương, trong 5 năm qua các cấp uỷ Đảng, chính quyền thành phố luôn quan tâm chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát đến hoạt động tín dụng chính sách. Giai đoạn 2014-2019, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội thực hiện trên địa bàn thành phố gần 290 tỷ đồng, giải ngân cho hơn 24.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần giúp hơn 4.000 hộ thoát nghèo; giải quyết cho 9.822 học sinh sinh viên được vay vốn; chương trình cho vay giải quyết việc làm giúp cho 9349 lao động có việc làm mới; xây dựng và cải tạo 950 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường; tạo điều kiện cho 6 trường hợp vay vốn xuất khẩu lao động ở nước ngoài…Sau 5 năm, vốn tín dụng chính sách đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố xuống còn 2,28%, hộ cận nghèo giảm còn 4,38%...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Châu thị Thanh Hà, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư thường trực Thành ủy đề nghị trong thời gian tới, các ngành, các địa phương tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn theo phương châm 4 tốt: “Tuyên truyền tốt, vận động tốt, thực hiện tốt và quản lý tốt”; tiếp tục đẩy mạnh công tác tác tuyên truyền, vận động đảm bảo chủ trương tín dụng chính sách xã hội đến được các đối tượng thụ hưởng; tập trung huy động nguồn lực, kịp thời cân đối nguồn vốn ngân sách nhà nước, tạo điều kiện để Ngân hàng chính sách thực hiện chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, bình xét cho vay đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định; góp phần đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn thành phố.

Dịp này, Thành ủy, UBND thành phố đã khen thưởng cho 4 tập thể, 8 cá nhân vì đã có thành tích suất sắc trong thực Chỉ thị 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố.

Đức Cường