Kinh tế
Kinh tế
Thành phố đẩy mạnh nhiệm vụ thu ngân sách trong 02 tháng cuối năm 
09/11/2018 
 

Qua báo cáo của UBND thành phố, tiến độ thu ngân sách của thành phố PRTC trong 10 tháng qua gặp nhiều thuận lợi, đạt tiến độ đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 10 tháng qua là 477,8 tỷ đồng, trong đó, phần thu cân đối theo phân cấp ước đạt 223/212 tỷ đồng, đạt 105,2% so kế hoạch HĐND thành phố giao. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn cũng đạt kết quả đáng phấn khởi với tổng thu trong 10 tháng là 254,2 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch.

Song, mặc dù kết quả thu đạt cao, một số khoản thu vượt chỉ tiêu cả năm, nhưng ngành thuế thành phố không lấy làm chủ quan, tăng cường hơn nữa công tác thu trong 02 tháng cuối năm, hoàn thành những khoản thu chưa đạt hoặc đạt thấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách thuế, nâng cao ý thức của người dân, nhất là các hộ kinh doanh trong việc tự giác chấp hành nghĩa vụ nộp thuế; tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị và địa phương trong việc kiểm tra, chống thất thu thuế và kiên quyết xử lý các khoản nợ kéo dài; tăng cường kiểm tra, đôn đốc kịp thời công tác đăng ký kê khai và nộp thuế điện tử./.

Thanh Tâm