Đô thị - Xây dựng
Đô thị - Xây dựng
Thành phố tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng và phát triển đô thị 
10/08/2017 
 

Thực hiện Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đê nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại II, ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã tăng cường chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để kêu gọi, thu hút vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế tham gia đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn.

Nhờ vậy, các công trình, dự án hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tiếp tục được quan tâm đầu tư, đẩy nhanh tiến độ, nhất là các công trình trọng điểm trên địa bàn. Tính đến cuối tháng 6, tiến độ giải ngân ngân sách nhà nước do thành phố quản lý trên 20 tỷ đồng, đạt 53,6% kế hoạch, trong đó nguồn vốn tỉnh phân cấp 5 tỷ đồng, các công trình đầu tư khác đạt 15,424 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cũng đã được Thành ủy, UBND thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số cạnh tranh năm 2017. Trong 7 tháng, UBND thành phố đã cấp 494 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó cấp mới 262 hộ với tổng vốn kinh doanh 71,4 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là lĩnh vực Thương mại – Dịch vụ./.

Thanh Tâm