Kinh tế
Kinh tế
Thành phố cấp trên 800 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong năm 2018 
26/11/2018 
 

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thuận lợi đan xen nhưng với sự chỉ đạo tập trung, trọng tâm của UBND tỉnh, các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của Chính phủ được các ngành, các địa phương trên địa bàn thành phố PRTC duy trì thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút và huy động tối đa các nguồn lực tham gia đầu tư phát triển trên địa bàn.  

Cụ thể: trong năm, UBND thành phố đã cấp 810 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tổng vốn kinh doanh trên 224 tỷ đồng, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, xử lý thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các hộ kinh doanh vi phạm.

Năm 2019, với dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội, UBND thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động nhằm khuyến khích hình thành và phát triển các kênh phân phối lớn, mở rộng hệ thống bán lẻ, tiếp tục đẩy mạnh chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Đưa hàng việt về nông thôn”; tăng cường công tác quản lý thị trường, triển khai các biện pháp ổn định thị trường và kiềm chế lạm phát, góp phần cho kinh tế phát triển theo đúng định hướng và từng bước hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra./.

Thanh Tâm