Kinh tế
Kinh tế
Thành phố PhanRang – Tháp Chàm: Giá trị sản xuất ngành thương mại – dịch vụ tăng trên 12% 
06/12/2018 
 
Nhằm tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015-2020, ngay từ đầu năm UBND thành phố xây dựng chương trình, giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho các cơ quan, đơn vị, cụ thể hóa kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của tỉnh và Trung ương theo định hướng cơ cấu kinh tế: thương mại-dịch vụ, công nghiệp-xây dựng và nông nghiệp-thủy sản. Nhờ vậy, các hoạt động thương mại – dịch vụ trên địa bàn thành phố trong năm qua tiếp tục phát triển đúng hướng và tăng trưởng khá, trong đó ngành thương mại - dịch vụ tăng 12,2% so với năm 2017, chiếm 62,5%.

Theo báo cáo của UBND thành phố, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước trên 15.000 tỷ đồng, tăng 15,5% so cùng kỳ; trong đó loại hình kinh tế tư nhân thu hơn 6.600 tỷ đồng, tăng 16,8%, kinh tế nhà nước thu 978,4 tỷ đồng, tăng 10%. Có thể nói, trong năm qua, hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố phát triển khá với tổng lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng trên 1,9 triệu lượt, mang lại thu nhập xã hội  913 tỷ đồng.  Hoạt động lưu thông các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu phong phú, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. thị trường được kiểm soát chặt chẽ trong việc buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại. Các chương trình bình ổn giá “Đưa hàng Việt về nông thôn” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được người tiêu dùng tích cực hưởng ứng. Nhờ vậy, chỉ số giá tiêu dùng vẫn ổn định theo kế hoạch, bình quân mỗi tháng tăng 3,92%. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực tiếp tục được duy trì, tổng kim ngạch ước đạt 78 triệu USD, tăng 7% so với năm 2017.

Về hoạt động của doanh nghiệp, có thể nói các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Chính phủ đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần cải thiện cơ chế chính sách, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn. Tính đến ngày cuối tháng 11, UBND thành phố đã cấp 810 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tổng vốn đăng ký trên 224 tỷ đồng./.

Thanh Tâm