Kinh tế
Kinh tế
Thành phố Phan Rang – Tháp chàm : Sản xuất công nghiệp tăng trên 15% 
07/12/2018 
Thành phố Phan Rang – Tháp chàm sản xuất công nghiệp tăng trên 15%

Năm 2018, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự hỗ trợ của các sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố đã tập trung chỉ đạo, điều hành các ngành, địa phương trực thuộc thành phố thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Thành ủy PRTC, trọng tâm là tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản xuất kinh doanh. Nhờ vậy, hoạt động của các ngành kinh tế nói chung, sản xuất công nghiệp nói riêng tăng trưởng khá.

Theo báo cáo của UBND thành phố PRTC, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố được tiếp tục duy trì và tăng trưởng khá, giá trị sản xuất công nghiệp ước trên 4.100 tỷ đồng, tăng 15,6%, đạt 101,4% kế hoạch. Các sản phẩm công nghiệp chế biến là sản phẩm xuất khẩu chủ lực của thành phố tiếp tục tăng. Cụ thể như: chế biến thủy sản xuất khẩu đạt 6.600 tấn các loại, tăng 22,7%, chế biến hạt điều nhân đạt 4.000 tấn, tăng 17,6%, bia đóng lon đạt 75 triệu lít, tăng 15,4%, điện thương phẩm ước tăng 13,5%; nước thương phẩm ước tăng 10,3%đường thương phẩm tăng 22,2% so với năm 2017.

Thanh Tâm