Chính trị
Chính trị
Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở 
06/07/2020 
Thành phố PRTC tổ chức chào cờ định kỳ đầu tháng

Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh Ninh Thuận; có vị trí trọng yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đầu mối giao thông quan trọng về đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không. Diện tích tự nhiên 79,17 km2; dân số 198.422 người; có 16 đơn vị hành chính với 117 thôn, khu phố; thành phố có 22 dân tộc, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 2% dân số, đồng bào có đạo chiếm 20,6% dân số. Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy sức mạnh của toàn dân, 05 năm qua (2016 – 2020), thành phố PRTC đã thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở.

Cùng với các phong trào thi đua phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh ngày càng đi vào chiều sâu, trong đó chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững và phát huy, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận của Nhân dân. Phong trào thi đua “Cán bộ công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở” gắn với cải cách hành chính được chú trọng, chất lượng giải quyết hồ sơ hành chính được nâng lên. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chứa từ thành phố đến phường xã hết sức nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong mỗi phần việc được giao, hồ sơ hành chính được giải quyết đúng thời gian quy định. Công tác rà soát, xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện một cách chặt chẽ, cùng với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đã góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước tại các địa phương, đơn vị.

Mặt trận Tổ quốc đã phát huy vai trò, vị trí của khối đại đoàn kết toàn dân, cùng các tổ chức thành viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, các cuộc vận động do Đảng và Nhà nước phát động. Điển hình như Ban Công tác Mặt trận Khu phố 4, phường Phước Mỹ hoàn thành xuất sắc công tác vận động nhân dân tham gia phát triển KT-XH địa phương.

Với diện tích tự nhiên 24,6 ha, dân số có 556 hộ với 1.857 khẩu, công nhân viên chức và cán bộ hưu trí chiếm gần 70%, trên 100 hộ làm ngành nghề dịch vụ và buôn bán nhỏ, có 06 doanh nghiệp và 56 hộ làm nông nghiệp. Chi bộ khu phố có 89 Đảng viên được chia thành 05 tổ Đảng. Những năm qua, được sự chỉ đạo sâu sát của Cấp ủy, Chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể phường và sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân, Ban Công tác Mặt trận khu phố 4 – phường Phước Mỹ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân khu phố đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, chấp hành tốt các Chủ trương của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm rõ rệt, đời sống kinh tế ổn định.

Ngoài ra, phong trào “đền ơn, đáp nghĩa”, chăm sóc các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng cũng đã được cán bộ và nhân dân khu phố 4 – phường Đài Sơn hưởng ứng tích cực, hàng năm khu phố vận động nhân dân đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và “Quỹ vì người nghèo” đều đạt và vượt chỉ tiêu giao. Về lĩnh vực vệ sinh môi trường khu phố cũng rất quan tâm, vận động nhân dân 100% có nhà vệ sinh đúng chuẩn, 100% hộ dân đều dùng nước sạch, không đổ nước thải ra đường, để rác đúng nơi quy định và tham gia nộp phí vệ sinh đến nay đạt 98% số hộ cao nhất phường. Khu phố 4 được công nhận khu phố văn hóa nhiều năm liền.

Đây sẽ là động lực quan trọng để nhân dân và cán bộ khu phố 4 – phường Phước Mỹ quyết tâm giữ vững danh hiệu và đạt được những thành tích cao hơn nữa trong những năm tiếp theo./.

Thanh Tâm - Đức Cường - Xuân Thoa