Xã hội
Xã hội
Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm triển khai nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập và phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2019 
23/02/2019 
Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm triển khai nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập và phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2019

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập trong năm 2018 vừa qua trên địa bàn thành phố có 13.593 gia đình được công nhận gia đình học tập, 12 dòng họ học tập, 40 đơn vị học tập và 57 cộng đồng học tập; có gần 92% lao động nông thôn tham gia học tập, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao khoa học công nghệ sản xuất tại các trung tâm học tập cộng đồng và 56% công nhân đã qua đào tạo nghề; 100% học sinh được học kỹ năng sống tại các cơ sở giáo dục…song song đó, công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ được thành phố quan tâm chỉ đạo sâu sát, đã đạt chuẩn Phổ cập giáo dục và xóa mù chữ;  Số trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt trên 99%. Số trẻ em từ 11 đến 14 tuổi hoàn thành chương trình cấp tiểu học đạt 97,9%. Số thanh thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi tốt nghiệp Trung học cơ sở đạt 90%...

         Chiều 22/2, UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập và phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2019. Đồng chí Trần Ngọc Quang, phó chủ tịch, trưởng ban chỉ đạo vụ xây dựng xã hội học tập và phổ cập giáo dục xóa mù chữ thành phố chủ trì hội nghị.

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập trong năm 2018 vừa qua trên địa bàn thành phố có 13.593 gia đình được công nhận gia đình học tập, 12 dòng họ học tập, 40 đơn vị học tập và 57 cộng đồng học tập; có gần 92% lao động nông thôn tham gia học tập, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao khoa học công nghệ sản xuất tại các trung tâm học tập cộng đồng và 56% công nhân đã qua đào tạo nghề; 100% học sinh được học kỹ năng sống tại các cơ sở giáo dục…song song đó, công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ được thành phố quan tâm chỉ đạo sâu sát, đã đạt chuẩn Phổ cập giáo dục và xóa mù chữ;  Số trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt trên 99%. Số trẻ em từ 11 đến 14 tuổi hoàn thành chương trình cấp tiểu học đạt 97,9%. Số thanh thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi tốt nghiệp Trung học cơ sở đạt 90%...

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Trần Ngọc Quang, Phó Chủ tịch, trưởng ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập và phổ cập giáo dục xóa mù chữ thành phố đề nghị các ngành, các địa phương, đặc biệt là ngành giáo dục thành phố tập trung công tác phối hợp tuyên truyền nâng cao nhân thức về mục đích, ý nghĩa, lợi ích trong xây dựng xã hội học tập; tiếp tục nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ hàng năm, tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho các nhà trường; củng cố kiện toàn ban chỉ đạo tại các phường xã, xây dựng kế hoạch hoạt động tại các trung tâm học tập cộng đồng, quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng,…phấn đấu 100% xã phường duy trì vững chắc tiêu chuẩn xóa mù chữ đạt chuẩn mức độ 1 trở lên, ít nhất 13 xã phường đạt chuẩn mức độ 2; 100% xã phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi… góp phần xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố ngày càng phát triển

Đức Cường