Quốc phòng - An ninh
Quốc phòng - An ninh
Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm triển khai kế hoạch đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2020 
06/03/2020 
Hội nghị tổng kết công tác hoạt động phục vụ tết nguyên đán Canh Tý năm 2020

Nhằm phục vụ cho công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2021 và những năm tiếp theo, UBND Thành phố vừa triển khai kế hoạch đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2020. Theo đó, nam công dân đủ 17 tuổi trong năm 2020 và nam công dân trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự chưa được đăng ký nghĩa vụ quân sự phải thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự theo luật định.

Theo đó, thời gian thực hiện đăng ký từ ngày 06/4 đến 15/4/2020 tại UBND các phường, xã trên địa bàn Thành phố. UBND Thành phố yêu cầu ban chỉ huy quân sự thành phố, công an thành phố, Ban chỉ huy quân sự các phường, xã tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự theo đúng Luật nghĩa vụ quân sự 2015, Nghị định số 13/2016/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự; đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu phải đúng đối tượng, đúng thủ tục, trình tự đăng ký phải đảm bảo chặt chẽ, chính xác, đăng ký đạt 100% với tổng số công dân thuộc diện phải đăng ký…

Thông qua kế hoạch đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2020 nhằm nắm chắc thực lực thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự, làm cơ sở cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, qua đó đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Đức Cường