Xã hội
Xã hội
Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm phấn khởi với kết quả thực hiện đề án “xây dựng xã hội học tập” giai đoạn 2012 – 2020 
10/09/2020 
 

Thực hiện đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012- 2020”, những năm qua, UBND thành phố cũng đã chỉ đạo các trung tâm học tập cộng đồng hoạt động theo hướng đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân, phát huy hiệu qủa mô hình kết hợp trung tâm học tập cộng đồng với trung tâm văn hóa – thể thao phường, xã hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Đồng thời đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập. Đến nay, trên địa bàn thành phố có 30.274 gia đình được công nhận gia đình học tập, 17 dòng họ học tập, 45 đơn vị học tập và 81 cộng đồng học tập; có trên 92% lao động nông thôn tham gia học tập, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao khoa học công nghệ sản xuất tại các trung tâm học tập cộng đồng và 66% công nhân đã qua đào tạo nghề…

            Ngành giáo dục – đào tạo thành phố cũng đã chỉ đạo các trường mở các lớp bổ túc tiểu học, các lớp sau xóa mù và đẩy nhanh tiến độ phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, làm cơ sở vững chắc cho công tác phổ cập giáo dục. Số trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt trên 99%. Số người trong độ tuổi từ 15- 25 biết chữ đạt 99,1%, số người trong độ tuổi từ 26 - 35 biết chữ đạt 98% và số người trong độ tuổi từ 36 - 60 biết chữ đạt 97,6%, trên 90% số người mới biết chữ tiếp tục học chương trình giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ và không mù chữ trở lại. Đặc biệt, thành phố ưu tiên xóa mù chữ cho phụ nữ, trẻ em gái, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn. 16/16 phường, xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học xóa mù chữ và phổ cập giáo dục THCS đạt tỉ lệ 100%.

      Nhìn chung, công tác xây dựng xã hội học tập những năm qua đã được các cấp, các ngành, cộng đồng dân cư và gia đình trên địa bàn thành phố tham gia tạo điều kiện thuận lợi để mọi người được học tập suốt đời; tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức rõ về sự cần thiết, tầm quan trọng của việc xây dựng xã hội học tập, xem đây là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân nhằm nâng cao dân trí, chuyên môn, nghề nghiệp. Mỗi cá nhân có trách nhiệm học tập thường xuyên, học tập suốt đời, tận dụng cơ hội học tập để được đào tạo và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, lao động với hiệu quả ngày càng cao với phương châm: học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc; học để góp phần phát triển quê hương, đất nước./.

Thanh Thanh