Đời sống
Đời sống
Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm làm tốt công tác chăm lo cho người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau 
25/08/2020 
 

Những năm qua, công tác giảm nghèo luôn được Cấp ủy, Chính quyền thành phố PRTC quan tâm đúng mức, huy động tinh thần trách nhiệm và sự chung tay của cả hệ thống chính trị, đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, đặc biệt là thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong 5 năm qua, các hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn thành phố được hưởng nhiều chính sách ưu đãi, được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Có 26.168 lượt hộ nghèo, cận nghèo, học sinh, sinh viên được hỗ trợ vay vốn từ các chương trình tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách – Xã hội với tổng dư nợ hiện gần 469 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vì người nghèo và sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, các trường hợp khó khăn trên địa bàn thành phố đã được tặng 34 ngàn suất quà trị giá hơn 7,4 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ Bảo trợ trẻ em, trong 5 năm qua đã có 763 suất học bổng trị giá 541 triệu đồng được trao cho các em học sinh vượt khó học giỏi. 

Đối với chính sách xây nhà nhà đại đoàn kết giúp cho các hộ nghèo an cư để ổn định cuộc sống và yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững, trong 5 năm (từ 2015 đến 2019), thành phố và các phường xã đã trích nguồn “Quỹ vì người nghèo” và vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xây mới 134 nhà đại đoàn kết và sữa chữa 37 nhà ở cho hộ nghèo với kinh phí hỗ trợ hơn 5,4 tỷ đồng.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua cũng sẽ là đòn bẩy để các ngành, các cấp và các địa phương trên địa bàn thành phố tập trung triển khai thực hiện tốt hơn nữa Chương trình mục quốc gia giảm nghèo bền vững và phong trào «Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau», thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nhất là chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh môi trường... đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền các Chủ trương, Chính sách của Đảng và Nhà nước về mục tiêu giảm nghèo nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong thực hiện giảm nghèo bền vững. Huy động tối đa các nguồn lực của xã hội để giảm nghèo. Gắn nhiệm vụ giảm nghèo bền vững với nhiệm vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chỉnh trang phát triển đô thị. Thực hiện chính sách giảm nghèo theo hướng giảm dần trợ cấp, tăng cường mạnh mẽ các giải pháp mang tính hỗ trợ để các đối tượng có điều kiện sản xuất – kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho con em hộ nghèo, hộ cận nghèo được học tập, có việc làm ổn định, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự trợ cấp của nhà nước và cộng đồng xã hội mà phải phát huy ý chí tự lực, chăm lo lao động, nâng cao thu nhập, góp phần đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo./.

Thanh Tâm