Đô thị - Xây dựng
Đô thị - Xây dựng
Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng đô thị loại II 
16/10/2020 
 
           Với mục tiêu “xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang – Tháp Chàm trở thành thành phố xanh – sạch – đẹp và thân thiện”. Trong thời gian qua, tốc độ phát triển đô thị của thành phố Phan Rang – Tháp Chàm diễn ra khá nhanh, việc xây dựng mới, cải tạo sửa chữa các công trình của tổ chức, cá nhân ngày càng nhiều. Các khu đô thị mới được quan tâm đầu tư phát triển, chất lượng hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ công cộng được nâng lên. Thành phố tăng cường việc huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để nâng cao chất lượng cuộc sống đô thị, mở rộng, khuyến khích kêu gọi đầu tư từ các thành phần kinh tế để triển khai các dự án khu đô thị mới, khu dân cư, trung tâm thương mại, siêu thị và hệ thống dịch vụ khách sạn, nhà hàng...Coi trọng đầu tư hạ tầng kỹ thuật, công viên cây xanh, chiếu sáng đô thị để khai thác tiềm năng, thế mạnh đô thị trung tâm của tỉnh.

Ngày 8/2/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 21/2007/NĐ-CP về việc thành lập thành phố PRTC thuộc tỉnh Ninh Thuận. Đây là thành quả của quá trình nổ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và hỗ trợ tích cực của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Sở, ngành trong tỉnh. 12 năm qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố đã không ngừng phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, ra sức xây dựng thành phố ngày càng văn minh và hiện đại, xứng đáng là trung tâm Chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của tỉnh nhà. Đến nay, thành phố đã được đầu tư xây dựng một cách đồng bộ, hệ thống kết cấu hạ tầng được cải tạo, nâng cấp, khang trang, nhất là hệ thống giao thông, điện, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường...Với tiềm năng về đất đai và vị thế thuận lợi của đô thị ven biển miền Trung, việc phát huy tiềm năng và thế mạnh của một thành phố trẻ chính là động lực để tạo đà cho thành phố PR – TC đã và đang phát triển mạnh mẽ, xây dựng thành phố ngày càng xanh – sạch và thân thiện.

Thực hiện Nghị quyết số 03 ngày 16/08/2016 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại II, giai đoạn 2016 – 2020, những năm qua, UBND thành phố đã chỉ đạo các ngành, các địa phương trực thuộc tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư trong và ngoài nước mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, đưa thành phố phát triển nhanh, hiệu quả hơn, phát huy vai trò trung tâm, là động lực trong quá trình phát triển chung của tỉnh.

Với mục tiêu “xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang – Tháp Chàm trở thành thành phố xanh – sạch – đẹp và thân thiện”. Trong thời gian qua, tốc độ phát triển đô thị của thành phố Phan Rang – Tháp Chàm diễn ra khá nhanh, việc xây dựng mới, cải tạo sửa chữa các công trình của tổ chức, cá nhân ngày càng nhiều. Các khu đô thị mới được quan tâm đầu tư phát triển, chất lượng hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ công cộng được nâng lên. Thành phố tăng cường việc huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để nâng cao chất lượng cuộc sống đô thị, mở rộng, khuyến khích kêu gọi đầu tư từ các thành phần kinh tế để triển khai các dự án khu đô thị mới, khu dân cư, trung tâm thương mại, siêu thị và hệ thống dịch vụ khách sạn, nhà hàng...Coi trọng đầu tư hạ tầng kỹ thuật, công viên cây xanh, chiếu sáng đô thị để khai thác tiềm năng, thế mạnh đô thị trung tâm của tỉnh.Bên cạnh đó, công tác quản lý đô thị cũng đã được chú trọng. Công tác quản lý trật tự đô thị, kiến thiết thị chính, xây dựng các tuyến phố văn minh trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả tích cực; lĩnh vực thương mại - dịch vụ có bước phát triển về quy mô, chất lượng, thể hiện rõ vai trò là động lực, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế thành phố. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục – đào tạo, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm,.. có nhiều tiến bộ. An ninh chính trị, trật tự xã hội, an toàn giao thông chuyển biến tốt. Bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Bên cạnh  những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại: Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt kế hoạch, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị chưa theo kịp yêu cầu phát triển; chưa ngăn chặn và xử lý kịp thời tình trạng xây dựng không đúng quy hoạch, xây dựng không phép, trái phép; trật tự lòng đường, vĩa hè, bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị có mặt còn hạn chế.

Trong thời tới, để tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuận của tỉnh, tạo ra những tiền đề để phát triển. Ngoài sự nổ lực, cố gắng của toàn Đảng bộ, cần tăng cường sự phối hợp của các tầng lớp nhân dân, cùng chung tay xây dựng thành phố Phan Rang-Tháp Chàm luôn Xanh - sạch - đẹp và thân thiện; Thành phố đã xây dựng và ban hành quy chế quản lý đô thị; tăng cường công tác phối hợp hoạt động giữa các phòng, ban với các phường, xã trong quản lý trật tự, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tiếp tục huy động hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển; xây dựng thành phố là khu đô thị trung tâm, có tính chất du lịch, dịch vụ sinh thái, thông minh, hướng tới đô thị du lịch biển. Tiếp tục nâng cao chất lương giáo dục, quan tâm công tác đào tạo đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với quá trình đô thị hóa; tăng cường công tác bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; triển khai có hiệu quả công tác an sinh xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; Tiếp tục triển khai công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đề cao trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Củng cố, xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ, chủ động không bị bất ngờ trong mọi tình huống.

Với quyết tâm chính trị, Đảng bộ và nhân dân thành phố phát huy ý chí và khát vọng phát triển; năng động, sáng tạo; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại II, từng bước xây dựng thành phố Phan Rang – Tháp Chàm trở thành đô thị thông minh, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học – kỹ thuật của tỉnh .
Trần Quốc Huy - Trưởng phòng VHTT thành phố