Xã hội
Xã hội
Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đẩy mạnh công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em 
28/02/2020 
 

Thời gian vừa qua, Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em thời gian qua được cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể thành phố PRTC quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác trẻ em, các phường xã, trường học đều có chương trình công tác trẻ em của địa phương, ngành mình. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức xã hội về công tác trẻ em được chú trọng triển khai góp phần nâng cao nhận thức toàn xã hội tham gia bảo vệ chăm sóc trẻ em.

Lễ phát động “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2019 với chủ đề: “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số” không chỉ góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân mà còn góp phần huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong công tác chăm sóc trẻ em. Các chương trình y tế quốc gia như: chương trình mổ tim miễn phí, khám chữa bệnh cho trẻ em dị tật bẩm sinh, chương trình phòng chống suy dinh dưỡng được triển khai. Năm 2019, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm 0,36%, đạt 100% kế hoạch.

Số trẻ em dưới 16 tuổi trên địa bàn thành phố hiện chiếm khoảng 22% dân số, trong đó trẻ dưới 06 tuổi chiếm khoảng 8,9% dân số. Do đó, UBND thành phố chỉ đạo các ngành chuyên môn và phường xã trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ các em thông qua sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa 3 môi trường: gia đình, nhà trường, xã hội nhằm xây dựng môi trường sống an toàn và lành mạnh cho trẻ em. Đồng thời tích cực hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ bị xâm hại, bạo hành và bị bóc lột sức lao động. Thực hiện mô hình cung cấp, kết nối dịch vụ trợ giúp chăm sóc sức khỏe, giáo dục, trợ giúp pháp lý và các dịch vụ cơ bản cho trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại các phường Mỹ Đông, Đông Hải, Văn Hải và xã Thành Hải. Vận động Quỹ “Bảo trợ trẻ em” thành phố được 66,7 triệu đồng. Trong năm, các cấp, các ngành đã tổ chức thăm hỏi và tặng hơn 32 ngàn suất quà cho trẻ với tổng giá trên 1 tỷ đồng, thể hiện sự quan tâm của xã hội với những mầm xanh, thế hệ tương lai của đất nước./.

Thanh Thanh