Kinh tế
Kinh tế
Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm cấp mới 55 giấy phép kinh doanh trong tháng đầu năm mới 
17/02/2020 
 
          Với dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội, ngay từ đầu năm 2020, UBND thành phố PRTC đã tiếp tục thực hiện các giải pháp kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động nhằm khuyến khích hình thành và phát triển các kênh phân phối lớn, mở rộng hệ thống bán lẻ, tiếp tục đẩy mạnh chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Đưa hàng việt về nông thôn”; tăng cường công tác quản lý thị trường, triển khai các biện pháp ổn định thị trường và kiềm chế lạm phát, góp phần cải thiện cơ chế chính sách. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đi vào ổn định. Riêng trong tháng 01 vừa qua, UBND đã cấp 55 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó, cấp mới cho 31 hộ kinh doanh cá thể với tổng vốn kinh doanh gần 8,7 tỷ đồng.  

Để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế 3 tháng đầu năm, UBND thành phố PRTC sẽ tiếp tục theo dõi tình hình hoạt động của các ngành kinh tế, trong đó chú trọng kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả, đặc biệt tạo cơ chế thông thoáng thu hút đầu tư phát triển du lịch biển, nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch; khuyến khích các doanh nghiệp tạo ra sản phẩm du lịch mới đặc sắc, đa dạng, đồng bộ, giá trị gia tăng cao, góp phần cho kinh tế phát triển theo đúng định hướng cơ cấu, trong đó ngành dịch vụ - thương mại chiếm 63% - 64% trong cơ cấu kinh tế chung./.


 

 

Thanh Thanh