Đời sống
Đời sống
Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm: Tỷ lệ người tham gia Bảo hiểm y tế hộ gia đình tăng 7,2% 
06/07/2019 
 

Thời gian qua, việc triển khai chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố có nhiều thuận lợi và đạt hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm nay, riêng đối với BHYT hộ gia đình, toàn thành phố 25.200 người tham gia, tăng 7,2% so cùng kỳ, góp phần đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn thành phố đến cuối tháng 6/2019 là 89%

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội thành phố cũng đã khai thác mới 42 đơn vị với 111 lao động tham gia các loại bảo hiếm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong 6 tháng đầu năm, tăng 9 đơn vị. Như vậy, tính đến nay, tổng số người tham gia bảo hiểm trên địa bàn thành phố đạt 122.800 người, tăng 2,1% so cùng kỳ.

Bảo hiểm y tế là một chính sách quan trọng trong hệ thống các chính sách an sinh xã hội của nước ta, vì vậy luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, được triển khai sâu rộng trên phạm vi cả nước. Do đó, trong thời gian tới, lãnh đạo UBND thành phố PRTC chỉ đạo các địa phương cũng như các ngành chức năng đẩy mạnh các giải pháp, vận động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của vệc tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, phấn đấu vận động đạt chỉ tiêu 39.600 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, góp phần thực hiện thành công lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2016 – 2020./.

 

Thanh Tâm 
Tin đã đưa