Đời sống
Đời sống
Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm: Tổ chức tọa đàm Ngày gia đình Việt Nam 28/6 
28/06/2019 
 

Sáng ngày 28/6, UBND Thành phố PRTC tổ chức tọa đàm Ngày gia đình Việt Nam 28/6, đồng thời biểu dương các gia đình tiêu biểu năm 2019. Đến dự có đồng chí Trần Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND Thành phố PRTC chủ trì hội nghị.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống Ngày gia đình Việt Nam. Gia đình luôn có một vị trí thiêng liêng trong mỗi người dân Việt Nam, bởi gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp.

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác gia đình, bước đầu đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động góp phần giữ gìn và phát  huy các giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam trên địa bàn thành phố. Thông qua các Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 các cơ quan, đơn vị trong thành phố đã tuyên truyền và tổ chức nhiều hoạt động về bình đẳng giới, chuẩn mực người phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú. Các địa phương trong thành phố đã làm tốt công tác vận động cán bộ và nhân dân thực hiện xây dựng gia đình theo tiêu chí no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Với chủ đề “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình” của Ngày Gia đình Việt Nam năm 2019, mỗi gia đình hãy cố gắng gìn giữ và duy trì tốt những bữa cơm truyền thống vốn có của gia đình Việt, cũng như gìn giữ một gia đình hạnh phúc góp phần xây dựng nên một xã hội hạnh phúc, phát triển bền vững!

Dịp này, UBND thành phố PRTC khen thưởng cho 9 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác gia đình năm 2019./.

Văn Chân 
Tin đã đưa