Đời sống
Đời sống
Thành phô Phan Rang – Tháp Chàm: Tập trung công tác giải quyết việc làm và hỗ trợ vốn cho hộ nghèo 
27/08/2020 
 


Giải quyết việc làm và hỗ trợ vốn để ổn định sản xuất là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch giảm nghèo của địa phương, do đó, những năm qua, UBND thành phố đã rất quan tâm chỉ đạo các ngành, các địa phương trên địa bàn thành phố tổ chức hội nghị tư vấn đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước cho người lao động, tạo cơ hội cho người lao động tham gia nâng cao tay nghề, tìm kiếm việc làm phù hợp và mạnh dạn đăng ký đi làm việc ở nước ngoài, tăng thu nhập cho bản thân, đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã đề ra. Từ năm 2011 đến nay, các địa phương trên địa bàn thành phố đã giới thiệu việc làm mới cho 22.728 lao động, đạt 113,6% chỉ tiêu, trong đó đã giới thiệu 80 trường hợp đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn đều được Ngân hàng Chính sách xã hội giải quyết cho vay kịp thời. Trong giai đoạn 2016 - 2020 Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải quyết cho 1.063 hộ nghèo vay vốn với số tiền hơn 19 tỷ đồng; 2.796 hộ cận nghèo vay hơn 65 tỷ đồng và 8.101 hộ mới thoát nghèo vav trên 187 tỷ đồng.

Còn với lực lượng lao động nông thôn, những năm qua, UBND thành phố cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng của thành phố và các phường xã trên địa bàn phối hợp với các ngành triển khai thực hiện các dự án, chương trình khuyến nông, khuyến ngư và phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề cho lao động nông thôn và người khuyết tật. Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với chương trình giảm nghèo, tạo việc làm, hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng đã được thực hiện có hiệu quả. Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải quyết cho 1.520 đối tượng vay vốn với số tiền gần 36 tỷ đồng, chủ yếu là các dự án giải quyết việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp, chăn nuôi, buôn bán, dịch vụ nhỏ.
      Chương trình đã kịp thời giúp cho các hộ vay vốn ổn định được việc làm, nâng cao mức sống góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, phát triển kinh tế hộ gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững, giảm tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2019 còn 1,97% và hộ cận nghèo còn 3,99%
./.                                                                                                                                                                    

Thanh Tâm