Đô thị - Xây dựng
Đô thị - Xây dựng
Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm: Nguồn vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 20.600 tỷ đồng 
27/08/2020 
 

Song hành với phát triển kinh tế, hệ thống công trình hạ tầng đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị, thành phố cũng đã và đang ra sức hoàn thiện. Đến nay, kết cấu hạ tầng đô thị của thành phố đã cơ bản hoàn thiện đồng bộ. Chất lượng đời sống của người dân thành phố được nâng cao. Diện mạo đô thị ngày càng khang trang. Thành phố đã thể hiện rõ vai trò là Trung tâm Chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của cả tỉnh.

5 năm qua, từ nguồn vốn đầu tư toàn xã hội gần 20.687 tỷ đồng, hệ thống giao thông, cấp thoát nước, các công trình văn hóa quy mô lớn đã được đầu tư xây dựng kết hợp với công tác chỉnh trang đô thị. Nhiều tuyến đường nội phường được làm mới và nâng cấp mở rộng. Các Khu dân cư, Khu đô thị mới Đông Băc (Kl), Khu đô thị biển Bình Sơn-Ninh Chữ (K2), Nhà ở xã hội Phú Thịnh, Nhà ở xã hội D7-D10. Những công trình trọng điểm được đầu tư khá đồng bộ đã làm nên diện mạo mới của đô thị trung tâm, văn minh và hiện đại.

Bên cạnh đó, thành phố cũng luôn chú trọng đầu tư các tuyến phố văn minh, hệ thống công viên, cây xanh và tích cực chung tay giữ gìn vệ sinh, giảm thiếu tác hại môi trường. Triển khai có hiệu quả phát triển cây xanh đô thị bằng phương thức xã hội hóa. Đến nay, diện tích cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố đạt hơn 1,9 triệu m2, 12.000 cây xanh bóng mát, 06 công viên tập trung diện tích hơn 27 ha và hơn 10 khu cây xanh nằm trong các khu chung cư, khu dân cư tập trung quy mô nhỏ dưới lha, diện tích cây xanh đô thị đạt bình quân 9m2/người. Duy trì và thực hiện tốt mô hình thu gom và vận chuyển rác không tiếp đất. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt tại đô thị được thu gom đạt 98,5%; các khu, điểm du lịch vẫn được duy trì thu gom và xử lý 100% tại khu vực bãi biển Bình Sơn - Ninh Chữ; 100% số cơ sở sản xuất công nghiệp có hệ thống xử lý môi trường đạt tiêu chuẩn cho phép. Tỷ lệ hộ gia đình tham gia đóng phí vệ sinh và hộ gia đình có hầm chứa nước thải đạt trên 95%. Quán triệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23, ngày 10/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm, qua đó trật tự đô thị ngày càng đi vào nền nếp./.

Thanh Tâm