Đô thị - Xây dựng
Đô thị - Xây dựng
Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm: Diện tích cây xanh đô thị đạt 8,5 m2 cho mỗi người 
22/10/2018 
 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 08/12/2011 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về xây dựng thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đạt chuẩn đô thị loại II vào năm 2015, định hướng phát triển đến năm 2020 và những năm tiếp theo  Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 16/08/2016 của Thành ủy PRTC về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại II, giai đoạn 2016 – 2020, đi đôi với phát triển kinh tế, hệ thống công trình hạ tầng đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị, thành phố cũng đang ra sức hoàn thiện thông qua việc triển khai thực hiện nghiêm túc đề án “Chung tay xây dựng thành phố PRTC xanh – sạch – đẹp”. Đến nay, kết cấu hạ tầng đô thị của thành phố đã cơ bản hoàn thiện đồng bộ. Chất lượng đời sống của người dân thành phố được nâng cao. Diện mạo đô thị ngày càng khang trang. Thành phố đã thể hiện rõ vai trò là Trung tâm Chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của cả tỉnh.

Đối với chỉ tiêu về mật độ cây xanh, 3 năm qua, UBND thành phố đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị tập trung tranh thủ các nguồn lực, huy động sự tham gia của cộng đồng theo phương thức xã hội hóa để đầu tư cải thiện mật độ cây xanh trên địa bàn. Tuyên truyền. vận động người dân tham gia trồng, bảo vệ và chăm sóc cây xanh ngay trước nhà mình và những nơi công cộng. Tổ chức tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ hằng năm. Nhờ vậy, từ năm 2016 đến nay, hàng trăm m2 cỏ, cây tạo bóng mát, tạo cảnh được bổ sung tại Công viên 16 tháng 4, khu dịch vụ văn hóa quần thể Tượng Đài - Quảng Trường - Nhà Bảo Tàng, vỉa hè…nâng diện tích cây xanh đô thị trung bình đạt 8,5 m2/người, cây xanh công cộng đạt 4m2/người, đạt 94,4% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra./.

Thanh Tâm