Chính trị
Chính trị
Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị 
06/06/2019 
 

Chiều ngày 05/6, Thành ủy PRTC tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Minh Nam – UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy PRTC chủ trì hội nghị.

Qua 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với tinh thần trách nhiệm, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở từng địa phương, đơn vị. Nhiều cấp ủy, cơ quan, đơn vị thể hiện tinh thần chủ động, tích cực, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05 bằng những giải pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên. Từ những chuyển biến trong nhận thức từ việc “học tập” đã thúc đẩy hành động “làm theo” ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị với nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo mang lại ý nghĩa thiết thực trong đời sống. Trong 03 năm qua, thành phố đã vận động Quỹ “vì người nghèo” được 4,5 tỷ đồng, xây dựng 109 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 27 nhà cho người nghèo; có 8 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 01 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, 105/117 khu phố, thôn đạt chuẩn danh hiệu văn hóa; duy trì hiệu quả các mô hình “tuyến đường xanh, hẻm không rác”, “tuyến đường tự quản”, “5 không 3 sạch”, "Tiếng kẻng an ninh", "Tổ nhân dân tự quản", "Cụm Liên kết về ANTT" ....Từ năm 2017 đến nay, thành phố đã tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng 14 cá nhân; giới thiệu tỉnh biểu dương, khen thưởng 11 cá nhân xuất sắc.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang lại hiệu quả thiết thực hơn, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Minh Nam – UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy PRTC yêu cầu cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII) một cách cụ thể, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”; Giáo dục, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thế hệ trẻ bằng các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp. Kịp thời phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tổ chức biểu dương những gương điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 101-QĐ/TW ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) và Quy định 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình, uốn nắn kịp thời những nhận thức và hành vi lệch lạc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là một tiêu chuẩn trong bình xét hoàn thành nhiệm vụ và danh hiệu thi đua hằng năm của mỗi cá nhân, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nhân dịp này, UBND thành phố đã khen thưởng cho 7 tập thể và 9 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác 3 năm qua./.

Thanh Tâm - Đức Cường