Kinh tế
Kinh tế
Thành phố PRTC triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 7/2020 
30/12/2020 
 

Nhằm phòng chống và kịp thời ngăn ngừa một số dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm, giúp ngành chăn nuôi trên địa bàn thành phố PRTC phát triển ổn định, bảo đảm đủ nguồn thực phẩm sạch cung cấp cho người tiêu dùng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật thành phố PRTC vừa triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 7 năm 2020.

Theo đó, trong tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi (từ 28/12/2020 đến 28/01/2021), ngoài công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cho người chăn nuôi, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật và cúm gia cầm thành phố chỉ đạo các địa phương hướng dẫn các cơ sở, hộ gia đình chăn nuôi, cơ sở giết mổ, buôn bán gia súc, gia cầm tổ chức phun xịt hóa chất sát trùng chuồng trại, khu vực nhốt gia súc, gia cầm và vùng phụ cận. Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng các phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm từ gia súc, gia cầm và phương tiện chuyên chở thức ăn trước khi ra vào cơ sở.

Để phòng dịch đạt hiệu quả, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật thành phố khuyến cáo người chăn nuôi phải chấp hành triệt để việc tiêm văc xin và phun hóa chất tiêu độc, sát trùng môi trường chăn nuôi đúng định kỳ để tự bảo vệ nguồn lợi kinh tế của chính gia đình mình./.

Thanh Tâm