Kinh tế
Kinh tế
Thành phố PRTC thực hiện 80% chỉ tiêu xuất khẩu lao động năm 2020 
25/11/2020 
 

Đào tạo nghề, giải quyết việc làm là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch giảm nghèo của địa phương, do đó, ngay từ đầu năm, UBND thành phố rất quan tâm chỉ đạo các ngành, các địa phương trên địa bàn thành phố đẩy mạnh tuyên truyền và phối hợp với các ngành của tỉnh giải quyết việc làm cho các đối tượng, nhất là quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Nhờ vậy, những năm qua, thành phố luôn thực hiện đạt và vượt kế hoạch giải quyết việc làm so với Nghị quyết HĐND thành phố giao. Trong năm 2020, các phường xã và ngành LĐTBXH thành phố đã giới thiệu việc làm mới cho 4.527 lao động, đạt trên 113% so với kế hoạch.

Tuy nhiên, đối với chỉ tiêu xuất khẩu lao động thì vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Riêng trong năm nay, ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã chỉ đạo phòng LĐTBXH phối hợp với các đơn vị của tỉnh tổ chức tư vấn, cung cấp thông tin và tạo cấu nối giữa doanh nghiệp và người lao động. Song do ảnh hưởng của dịch covid-19, việc đào tạo và đưa các lao động địa phương ra nước ngoài làm việc đã không được thực hiện theo kế hoạch. Đến thời điểm này, thành phố đã có 16 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, chỉ đạt 80% kế hoạch cả năm.

Năm 2021, thành phố sẽ tăng cường hiệu quả công tác giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động; phối hợp với các công ty tổ chức hội nghị tư vấn đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động năm  gắn với đây mạnh công tác giảm nghèo. Qua đó nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước cho người lao động, tạo cơ hội cho người lao động tham gia nâng tay tay nghề, tìm kiếm việc làm phù hợp và mạnh dạn đăng ký đi làm việc ở nước ngoài, tăng thu nhập cho người lao động, đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững./.

Thanh Tâm