Kinh tế
Kinh tế
Thành phố PRTC tăng cường vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi 
19/08/2020 
 

Trước tình hình thời tiết đang chuyển mùa, sức đề kháng của gia súc, gia cầm suy giảm đáng kể. Việc vận chuyển, kinh doanh động vật làm tăng nguy cơ rất cao phát sinh dịch bệnh trên gia súc, gia cầm nhất là dịch tả lợn Châu Phi, Lở mồm long móng và Cúm gia cầm.

Nhằm phòng chống và kịp thời ngăn ngừa có hiệu quả một số dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm nói chung, dịch tả lợn Châu phi nói riêng, giúp ngành chăn nuôi trên địa bàn thành phố PRTC phát triển ổn định, bảo đảm đủ nguồn thực phẩm sạch cung cấp cho người tiêu dùng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật thành phố PRTC vừa triển khai công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường toàn diện trên địa bàn thành phố PRTC lần thứ 5/2020.

Theo đó, tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng toàn diện môi trường chăn nuôi được thực hiện từ ngày 11/8 đến hết ngày 11/9/2020. Ngoài công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cho người chăn nuôi, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật và cúm gia cầm thành phố chỉ đạo các địa phương hướng dẫn các cơ sở, hộ gia đình chăn nuôi, cơ sở giết mổ, buôn bán gia súc, gia cầm tổ chức phun xịt hóa chất sát trùng chuồng trại, khu vực nhốt gia súc, gia cầm và vùng phụ cận 02 lần/tuần. Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng các phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm từ gia súc, gia cầm và phương tiện chuyên chở thức ăn trước khi ra vào cơ sở.

Để phòng dịch đạt hiệu quả, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật thành phố khuyến cáo người chăn nuôi, cơ sở giết mổ và buôn bán gia súc, gia cầm phải chấp hành triệt để việc tiêm văc xin và phun hóa chất tiêu độc, sát trùng môi trường chăn nuôi đúng định kỳ để tự bảo vệ sức khỏe cũng như nguồn lợi kinh tế của chính gia đình mình./.

Thanh Tâm