Đô thị - Xây dựng
Đô thị - Xây dựng
Thành phố PRTC qua hơn một năm phát triển cây xanh đô thị bằng phương thức xã hội hóa 
17/07/2017 
 

Song hành với phát triển kinh tế, hệ thống công trình hạ tầng đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị, thành phố cũng đang ra sức hoàn thiện thông qua việc triển khai thực hiện nghiêm túc đề án “Chung tay xây dựng thành phố PRTC xanh – sạch – đẹp” và tập trung đầu tư cải thiện mật độ cây xanh trên địa bàn. Đặc biệt qua hơn một năm thực hiện kế hoạch “Phát triển cây xanh đô thị bằng phương thức xã hội hóa giai đoạn 2016 – 2020” đã được sự quan tâm, hưởng ứng của cộng đồng.

Theo báo cáo của phòng Quản lý Đô thị thành phố, trong năm 2016 và những tháng đầu năm 2017, thành phố đã trồng mới 5.728 cây dương và cây lá trắng tại Công viên 16 tháng 4; trồng bổ sung 105 cây xanh vỉa hè, gần 86 m2 cỏ, 35 cây tạo cảnh và 306 m2 thảm cỏ và cây lá màu tại khu dịch vụ văn hóa quần thể Tượng Đài - Quảng Trường - Nhà Bảo Tàng, nâng tổng số cây xanh được trồng trên các tuyến đường, khu dân cư và khu vực công cộng toàn thành phố trên 12.000 cây.

 Việc thực hiện “Phát triển cây xanh đô thị bằng phương thức xã hội hóa” không chỉ góp phần làm giảm gánh nặng đối với ngân sách Nhà nước mà còn nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, huy động sự tham gia đóng góp tích cực của cộng đồng cho việc bảo vệ, phát triển cây xanh đô thị, nâng cao sức khoẻ người dân đô thị gắn liền với việc bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời qua đó phát huy tối đa các nguồn lực sẵn có của cộng đồng xã hội cùng chung tay phát triển cây xanh đô thị góp phần gia tăng mảng xanh, mỹ quan đô thị và phấn đấu diện tích cây xanh đô thị bình quân  đạt 9m2/người vào năm 2020 như kế hoạch đã đề ra./

Thanh Tâm