Đời sống
Đời sống
Thành phố PRTC khởi động phong trào thi đua yêu nước 
14/01/2019 
 

         Năm 2018 vừa khép lại với những thành tựu đáng kể trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa, xã hội - quốc phòng, an ninh cũng là thời điểm mở ra những tín hiệu vui, tạo đà cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố PRTC bắt đầu khởi động một năm mới bằng bản ký kết giao ước thi đua của từng địa phương, từng ngành, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát riển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh năm 2019.

Nhìn lại năm 2018 vừa qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu ở hầu hết các lĩnh vực. Ngoài tổ chức thi đua thường xuyên, các phong trào thi đua chuyên đề cũng đã được triển khai thực hiện có hiệu quả tích cực, đặc biệt là các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua Cải cách hành chính năm 2018 và các hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6). Qua đó đã có tác dụng khơi gợi tinh thần thi đua sôi nổi trong đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân thành phố, trong đó chú trọng việc phát hiện và nhân điển hình tiên tiến, phổ biến gương người tốt – việc tốt, xây dựng những mô hình hay, cách làm giỏi, từ đó chọn ra những tập thể, cá nhân xuất sắc để khen thưởng. Trong năm, UBND thành phố và phường xã giải quyết 98,5% hồ sơ hành chính đã tiếp nhận, được người dân hài lòng và đánh giá cao.

Phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tiếp tục được các địa phương, đơn vị hưởng ứng tích cực góp phần tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ, xây dựng môi trường công sở văn minh, đời sống tinh thần lành mạnh, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc. Phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” tiến tới “Xây dựng quốc phòng – an ninh vững mạnh” với 12 mô hình tự quản về ANTT ngày càng mở rộng đã khơi gợi tinh thần kiên quyết đấu tranh tố giác tội phạm trong nhân dân, góp phần hạn chế sự gia tăng của các loại tai tệ nạn xã hội. Có thể nói, các phong trào thi đua đã được triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố PRTC đã gắn với việc ra sức hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng tại địa phương.

Theo báo cáo của UBND thành phố PRTC, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế năm 2018 của thành phố đạt trên 13.500 tỷ đồng, tăng 12,2% so với năm 2017. Thu ngân sách thành phố 311 tỷ đồng, đạt 133% dự toán phấn đấu HĐND thành phố giao và đạt 136% dự toán pháp lệnh tỉnh giao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 3.800 tỷ đồng, đạt 102,7%. Công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nhân dân được thực hiện có hiệu quả. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 39,2%. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, dân số/KHHGĐ thực hiện đạt 100% kế hoạch, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 88% so với dân số toàn thành phố. Công tác giảm nghèo – giải quyết việc làm được thực hiện có hiệu quả, thành phố đã giới thiệu việc làm mới cho 4.580 lao động, trong đó có 11 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,28%. Tỷ lệ khu phố, thôn văn hoá đạt 96,58%, phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị đạt 60%. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố cơ bản được giữ vững, giao quân năm 2018 đạt 100% chỉ tiêu.

Bằng nhiều hình thức thi đua thiết thực, trọng tâm là thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, trong năm qua, đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với phong trào thi đua yêu nước, trong năm, UBND thành phố đã tiếp nhận, thẩm định, khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cho trên 302 tập thể, 2.339 cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực. Ngoài ra, Trung ương cũng đã truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 3 trường hợp. Những danh hiệu và những phần thưởng được khen tặng kịp thời đã tác động tích cực, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho người lao động hăng hái ra sức thi đua lao động, sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từ đó cùng nhau thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trong năm 2019 cũng như thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 như kế hoạch đã đề ra./.

Thanh Tâm