Xã hội
Xã hội
Thành phố PRTC hoàn thành kế hoạch về dân số/KHHGĐ 
25/11/2020 
 

Đi đôi với công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, công tác dân số/KHHGĐ cũng đã được ngành y tế thành phố tập trung thực hiện. Phòng dân số phối hợp với trạm y tế các phường, xã trên địa bàn thành phố PRTC đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng pano, áp phích, tờ rơi, tờ bướm kết hợp với các hoạt động như: tổ chức sinh hoạt nhóm nói chuyện chuyên đề về chăm sóc SKSS/KHHGĐ. Đội ngũ cộng tác viên dân số ở cơ sở đã không ngại khó khăn, thường xuyên tiếp xúc, động viên các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, nhằm thực hiện đạt mục tiêu giảm tỷ lệ sinh trong năm, đạt 0,21%0, đạt 100% kế hoạch đề ra trong năm. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cũng đã giảm 0,36%/năm, đạt 120% kế hoạch.

Những kết quả đạt được sẽ tạo động lực để đội ngũ cán bộ làm công tác dân số thành phố PRTC tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn về lợi ích của việc sinh đẻ có kế hoạch, tạo thói quen cho phụ nữ trong việc chăm sóc SKSS và phòng tránh các bệnh viêm nhiễm đường sinh sản. Tích cực vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, nhất là các cặp vợ chồng đã có từ 2 con trở lên. Tiếp nhận và cung cấp dịch vụ KHHGĐ đến từng đối tượng. Triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án tuyên truyền giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn thành phố PRTC.

Thanh Tâm