Xã hội
Xã hội
Thành phố PRTC: Tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm Y tế hơn 90% 
14/10/2020 
 

Bảo hiểm y tế là chính sách quan trọng trong hệ thống  các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, do đó thành phố PRTC đã đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện nhằm hướng đến mục tiêu đảm bảo cho mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, nhận thức của người dân được nâng lên, số người tham gia mua BHYT hộ gia đình ngày càng tăng, số người tham gia BHYT hộ gia đình tại thành phố PRTC đến cuối năm 2019 vừa qua đạt 48.931 người, đạt 108,2% kế hoạch, tăng 3300 người so với năm 2018, đưa tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn thành phố đạt 86%. Phát huy kết quả đạt được, trong 9 tháng năm 2020, toàn thành phố đã vận động 150.760 người tham gia BHYT, đạt 98,8% kế hoạch năm. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố đến cuối tháng 9 đạt 90,2% so với dân số.  

Cùng với những lợi ích thiết thực mà người tham gia BHYT theo hộ gia đình được nhận, việc tham gia BHYT là cùng nhau chia sẻ những khó khăn khi ốm đau, hoạn nạn, cũng như thể hiện tinh thần tương thân, tương ái và cộng đồng trách nhiệm của xã hội đối với người bệnh. Để hoàn thành chỉ tiêu đề án thực hiện lộ trình BHYT toàn dân thành phố PRTC giai đoạn 2017 – 2020, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Bảo hiểm y tế toàn dân của thành phố và các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhiều nội dung phong phú để người dân hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia BHYT. Chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở y tế và tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện khám chữa bệnh BHYT, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn đạt kế hoạch đề ra./.

Thanh Tâm