Đời sống
Đời sống
Thành phố PRTC: Tập trung thực hiện các chính sách và giải pháp hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho lao động 
18/09/2020 
 

   Theo số liệu thống kê, hiện trên địa bàn thành phố có hơn 91.500 lao động hoạt động trên các lĩnh vực ngành nghề, trong đó có hơn 56.000 lao động trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ, chiếm 61,3%. Song, những tháng đầu năm nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh tế-xã hội và đời sống của nhân dân, hoạt động thương mại, dịch vụ gặp nhiều khó khăn, sản xuất công nghiệp-xây dựng giảm, từ đó có một số lượng không nhỏ lao động của thành phố cũng tạm thời nghỉ việc, nhất là lao động trên lĩnh vực dịch vụ như: buôn bán nhỏ lẻ, làm công tại các quán ăn, nhà hàng, khách sạn, vận tải, dịch vụ vui chơi giải trí... Thực hiện Nghị quyết số 42, ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, thành phố đã chi trả hỗ trợ cho 26.508 lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với số tiền hơn 27,3 tỷ đồng.

Xác định đào tạo nghề, giải quyết việc làm là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch giảm nghèo của địa phương, do đó, UBND thành phố đã rất quan tâm chỉ đạo các ngành, các địa phương trên địa bàn thành phố tổ chức hội nghị tư vấn đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước cho người lao động, tạo cơ hội cho người lao động tham gia nâng cao tay nghề, tìm kiếm việc làm phù hợp và mạnh dạn đăng ký đi làm việc ở nước ngoài, tăng thu nhập cho bản thân, đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã đề ra. Tuy nhiên, các địa phương trên địa bàn thành phố giới thiệu việc làm cho lao động chỉ đạt 22,28% kế hoạch, trong đó có 09/20 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 45% kế hoạch.

Bên cạnh đó, hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn đều được Ngân hàng Chính sách xã hội giải quyết cho vay kịp thời để sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững. Trong giai đoạn 2016 – 2020, Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải quyết cho 1.063 hộ nghèo vay vốn với số tiền hơn 19 tỷ đồng; 2.796 hộ cận nghèo vay hơn 65 tỷ đồng và 8.101 hộ mới thoát nghèo vav trên 187 tỷ đồng. Thành phố cũng đang tập trung thực hiện các giải pháp, cố gắng khắc phục khó khăn, giải quyết việc làm mới cho 2.000 người và 15 người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài vào cuối năm./.                    

Thanh Tâm