Kinh tế
Kinh tế
Thành phố PRTC: Hỗ trợ doanh nghiệp vừa phát triển ổn định vừa chống dịch hiệu quả 
18/08/2020 
 

Thành phố PRTC hiện đang quản lý hoạt động đối với 1.046 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, trong đó có 827 Công ty, 71 doanh nghiệp tư nhân, 9 Văn phòng Luật sự, 81 Chi nhánh, 43 Văn phòng Đại diện, 15 Hợp tác xã7.285 cơ sở cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ trên các lĩnh vực ngành nghề nông lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp-xây dựng, giao thông vận tải, thương mại và các loại hình dịch vụ khác tập trung phần lớn ở các phường trung tâm thành phô như phường Kinh Dinh, Đạo Long, Thanh Sơn, Phủ Hà, Phước Mỹ, Đô Vinh và Bảo An. Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid-19, tạm ngưng hoạt động đối với các cơ sở sản xuât, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không cần thiết, làm ảnh hưởng đáng kể đến tình hình sản xuât, kinh doanh của các doanh nghiệp và thành phần hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thành phố trong những tháng đầu năm với trên 80% doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể tạm ngưng hoạt động.

Trong bối cảnh đó, thành phố PRTC đã tích cực thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp được duy trì thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn. Nhờ vậy, các doanh nghiệp đã ổn định và dần hồi phục trong 2 tháng 7 và 8 vừa qua. Tổng cộng trong 8 tháng, UBND thành phố đã cấp 722 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó cấp mới cho 328 hộ, với tổng vốn kinh doanh hơn 97 tỷ đồng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thành phố dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức trong điều kiện vừa phòng chống dịch bệnh, ứng phó hạn hán thiếu nước trong sản xuất nông nghiệp, vừa phải bảo đảm các mục tiêu phát triển đề ra trong kế hoạch năm 2020. Trong 3 tháng cuối năm, UBND thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động nhằm khuyến khích hình thành và phát triển các kênh phân phối lớn, mở rộng hệ thống bán lẻ, tiếp tục đẩy mạnh chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Đưa hàng việt về nông thôn”; tăng cường công tác quản lý thị trường, triển khai các biện pháp ổn định thị trường và kiềm chế lạm phát, góp phần cho kinh tế phát triển theo đúng định hướng và phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế 16.514 tỷ đồng, tăng 8,95% so năm 2019, trong đó ngành thương mại - dịch vụ tăng 7,8%, công nghiệp - xây dựng tăng 10,72%và nông nghiệp - thủy sản tăng 4,7%./.              
Thanh Thanh