Quốc phòng - An ninh
Quốc phòng - An ninh
Tập huấn Luật dân quân tự vệ và Luật lực lượng dự bị động viên 
08/12/2020 
 

Sáng 8/12, Ban chỉ huy quân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức lớp tập huấn Luật dân quân tự vệ và Luật lực lượng dự bị động viên cho gần 100 đại biểu là cán bộ, nhân viên các ban ngành đoàn thể thành phố và UBND 16 phường xã trên địa bàn.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được truyền đạt một số nội dung cơ bản của Luật dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 ngày 22/11/2019; Luật lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14 ngày 26/11/2019; hướng dẫn một số Nghị định, Thông tư của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật dân quân tự vệ và luật dự bị động viên, về chế độ chính sách đối với lực lượng dự bị động viên…

Thông qua tập huấn giúp các đại biểu nắm được những nội dung trọng tâm, trọng điểm của Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên; qua đó, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đặc biệt là vận dụng vào việc tham mưu triển khai công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên; trong công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, diễn tập khu vực phòng thủ các cấp.

Đức Cường