Đời sống
Đời sống
Tạm dừng hoạt động tại các cơ sở dịch vụ, khu vui chơi giải trí, thể thao, các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh từ ngày 17/3/2020 cho đến khi có thông báo mới của UBND tỉnh 
17/03/2020