Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp NK 2021-2026
Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp NK 2021-2026
TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN KHOÁ XI, NHIỆM KỲ 2021-2026, Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 7, GỒM CÁC PHƯỜNG KINH DINH, MỸ HƯƠNG, ĐẠO LONG, TẤN TÀI, MỸ HẢI, THANH SƠN, ĐÀI SƠN, MỸ BÌNH THUỘC THÀNH PHỐ PHAN RANG-THÁP CHÀM 
18/05/2021 
 

 
Tin đã đưa
(12/06)
(07/06)
(29/05)
(28/05)
(20/05)
(19/05)
(18/05)
(17/05)
(17/05)
(17/05)