Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức
THÀNH ỦY PHAN RANG - THÁP CHÀM 
01/07/2020 
 

Thành ủy Phan Rang – Tháp Chàm nhiệm kỳ 2020 - 2025

       Bí thư: Đồng chí Trần Minh Nam

       Phó Bí thư thường trực:  Đồng chí Châu Thị Thanh Hà

       Phó Bí thư – Chủ tịch UBND thành phố:  Đồng chí Bùi Văn Phú                   

       * Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang – Tháp Chàm nhiệm kỳ  2020 - 2025 :

       1. Đồng chí Trần Minh Nam        - UVTV tỉnh ủy, Bí thư

       2. Đồng chí Châu Thị Thanh Hà - Tỉnh uỷ viên - Phó Bí thư Thường trực

       4. Đồng chí Bùi Văn Phú             - Phó Bí thư - CT. UBND thành phố

       3. Đồng chí  Kiều Như Nguyên   

       5. Đồng chí Trần Minh Thái 

       6. Đồng chí Đỗ Thị Lan Chi 

       7. Đồng chí Đặng Quốc Thịnh 

       8. Đồng chí  Huỳnh Phương Nam

       9. Đồng chí Võ Vĩnh Long

       10. Đồng chí  Nguyễn Đình Thuận Hải

        11. Đồng chí Võ Quang Trung

        12. Đồng chí Trần Thanh Minh

        13. Đồng chí Nguyễn Huy Trân

Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2025

  1. Đồng chí Huỳnh Phương Nam – Chủ nhiệm
  2. Đồng chí Lê Công Nhượng – Phó chủ nhiệm
  3. Đồng chí Mai Tấn Hùng – Phó chủ nhiệm
  4. Đồng chí Đặng Phú Khánh – Uỷ viên
  5. Đồng chí Nguyễn Thị Mai Sơn – Uỷ viên
  6. Đồng chí Đặng Quốc Thịnh – Uỷ viên kiêm chức
  7. Đồng chí Lê Chí Hiền – Uỷ viên kiêm chức

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025,

1.Đồng chí Trần Minh Nam

2.Đồng chí Châu Thị Thanh Hà

3.Đồng chí Bùi Văn Phú 

4.Đồng chí Kiều Như Nguyên

5.Đồng chí Trần Minh Thái 

6.Đồng chí Đỗ Thị Lan Chi 

7.Đồng chí Đặng Quốc Thịnh

8.Đồng chí Huỳnh Phương Nam

9.Đồng chí Võ Vĩnh Long 

10.Đồng chí Nguyễn Đình Thuận Hải

11.Đồng chí Võ Quang Trung 

12.Đồng chí Trần Thanh Minh 

13.Đồng chí Nguyễn Huy Trân

14.Đồng chí Trần Ngọc Quang

15.Đồng chí Vũ Thị Minh Ánh

16.Đồng chí Nguyễn Thế Chính

17.Đồng chí Dương Đăng Chương

18.Đồng chí Nguyễn Trung Dũng

19.Đồng chí Võ Xuân Hà

20.Đồng chí Nguyễn Xuân Hảo

21.Đồng chí Lê Chí Hiền

22.Đồng chí Lê Phi Hồng

23.Đồng chí Nguyễn Tấn Huân

24.Đồng chí Lê Văn Hùng

25.Đồng chí Trần Thị Hường

26.Đồng chí Trần Quốc Huy 

27.Đồng chí Trịnh Xuân Khải 

28.Đồng chí Nguyễn Huệ Khanh

29.Đồng chí Đậu Thị Lam 

30.Đồng chí Lê Hoài Nam 

31.Đồng chí Lê Đình Nguyên

31.Đồng chí Phạm Đình Thị Minh Nguyệt

33.Đồng chí Nguyễn Phương Nhân

34.Đồng chí Lê Công Nhượng 

35.Đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn

36.Đồng chí Nguyễn Hữu Quỳnh

37.Đồng chí Hồ Nam Sơn

38.Đồng chí Nguyễn Thanh Sương

39.Đồng chí Trần Thị Thủy

40.Đồng chí Đào Huyền Trung

41.Đồng chí Bùi Thị Út